Želim se prijaviti v nadzorno ploščo z IE7, vendar se ne odpre spletna stran

Če se vam izpiše opozorilo “There is a problem with this website’s security certificate“. Za nadaljevanje je potrebno klikniti na “Continue to this website (not recommended).”.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.