Vpis v DNS in IPv6

Orodje za preverjanje ustreznosti domen za vpis v vrhnji DNS, preverja tudi IPv6 naslove. Poleg IPv4 naslovov domenskih strežnikov, boste v poročilu našli tudi IPv6 naslove (vkolikor jih strežnik ima). Če se domenski strežnik odziva prek IPv6 naslova, tudi ta mora ustrezati vsem zahtevam za vpis v DNS.

Če bo strežnik imel oba naslova (IPv4 in IPv6), pa morata oba biti ustrezno konfigurirana. Vpis v DNS ne bo uspel če bo strežnik odgovarjal le po IPv4 in ne tudi preko IPv6.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.