Uporaba mod_expires

Na vseh strežnikih je nameščen mod_expires modul ampak ni aktiven. Če vaša spletna stran potrebuje funkcije tega modula, si ga lahko enostavno vklopite.

Za aktivacijo enostavno v vašo .htaccess datoteko zapišete spodnjo direktivo in shranite.

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault “access plus 1 seconds”
ExpiresByType text/html “access plus 1 seconds”
ExpiresByType image/gif “access plus 1 week”
</IfModule>

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.