Na strani dobim Resource limit is reached sporočilo?

Če na spletni strani dobite sporočilo “Resource limit is reached” pomeni da je vaša spletna stran presegla osnovne omejitve ki so določene za vaš paket gostovanja. To sporočilo čez čas izgine če uporabniški račun zmanjša porabo. V primeru da se poraba nadaljuje, to sporočilo ostane.

Te omejitve so lahko ena od:

  • prevelika poraba CPU
  • doseganje max. spomina
  • dosegli ste max. število datotek/map
  • dosegli ste max. število procesov

Kako preverim kateri proces ali skripta dosega omejitve?

Za natačno analizo v kateri omejitvi je problem, se prijavite v vaš cPanel in kliknite ikono CPU and Concurrent Connection Usage Snapshot. Snapshot je posnetek trenutka ko je omejitev bila dosežena in vam prikaže seznam procesov ki so v tem času bili aktivni za vaš uporabniški račun.

Kako preverim kolikorat so omejitve bile dosežene?

Na voljo so tudi grafi po dnevih/urah ki si jih lahko ogledate če se prijavite v cPanel in kliknite ikono CPU and Concurrent Connection Usage > Details.

Kako to omejitev izklopiti?

Omejitev ni mogoče izklopiti. Če vaš paket gostovanja ves čas dosega omejitve kljub temu da ste poskusili z optimizacijo skript/strani, je kazalec da je naročen paket premajhen in ga je potrebno nadgraditi. Kontaktirajte nas na podpora@hostko.si za podatek o nadgradnji paketa ali pa naročite nadgradnjo paketa v svojih naročniških straneh.