Kje najdem PIN podpore?

Pin podpore je 5-mestna številka s katero se identificirate. Pin kodo najdete v naročniških (servisnih) straneh.

  1. Prijavite se v naročniške strani
  2. Levo zgoraj boste videli razdelek Pin podpore (zaradi dodatne veljavnosti, PIN podpore velja le 2 uri in lahko nov PIN zgenerirate na klik gumba “generiraj nov pin”)