Kdo plača stroške postopka ARDS in kakšni so?

Stroške vselej plača pritožnik, torej tisti, ki postopek sproži. Cene so navedene v dokumentu Postopek ARDS.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.