Kdaj bo osvežena domena v DNSju ?

Preverjanje (novih) DNS-zapisov poteka vsako sodo uro, vpisovanje novih DNS-zapisov v vrhnji DNS pa vsako liho uro.

  • Do prvih 20 neuspešnih preverjanj se bo domena preverjala približno na 2 uri
  • Med 20 in 50 na približno 4 ure
  • Med 50 in 100 na približno 12 ur
  • Nad 100 se bo domena preverjala na približno enkrat tedensko

Poročila o preverjanju se bodo poslala (tehničnim kontaktom) enkrat na dan (neodvisno od preverjanj).
(vir: https://www.register.si/preverjanje-pravilnih-nastavitev-dns-streznikov/)