Kakšno domeno lahko registriramo?

Upravičenec lahko registrira poljubno domeno, ki ustreza naslednjim zahtevam:

  • dovoljeni znaki so črke angleške abecede (A-Z), pri čemer ni razlike med malimi in velikimi črkami, cifre(0-9) ter znak “-” (vezaj);
  • prvi in zadnji znak ne sme biti vezaj, niz mora obvezno vsebovati vsaj eno črko;
  • niz na tretjem in četrtem mestu ne sme imeti dveh vezajev;
  • dolžina niza je lahko od 3 do 63 znakov;
  • niz ne sme biti enak že registrirani domeni pod vrhnjo domeno .si;
  • niz ne sme biti enak eni od obstoječih vrhnjih domen ( com, int, org, net, edu, museum, info, biz, name, coop, mil).
  • Za potrebe registra so rezervirane domene dns.si, nic.si, internic.si, whois.si, register.si, registry.si, domain.si, das.si, ards.si.
  • Za register za ENUM je rezervirana domena enum.si.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.