Je nameščen ImageMagick in kje se nahaja?

Da. ImageMagick je nameščen na vseh strežnikih. Knjižnice se nahajajo pod “/usr/bin“.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.